Adatvédelmi irányelvek

Tisztelt Látogatónk, Megrendelőnk!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Fit Service
szolgáltatás termékértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződést kötő felek
jogait és kötelezettségeit.
Az Fit Service oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja a
Wexeron Team Kft., mint a szolgáltatást adó, termékek forgalmazását végző cég által
meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2018.01.01-től

 1. A Szolgáltató:
  Név: Wexeron Team Kft.
  Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
  Cégjegyzékszám: 01-09-373379 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
  Adószám: 28771528-2-42
  E-mail: iroda@fitservice.hu
  A Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségei az alábbiak:
  Levelezési cím: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
  Mobilszám: 0670/944-6058
  E-mail: iroda@fitservice.hu
  Az ügyfélszolgálati munkatársak e-mailben munkanapokon 8-16 óra között, telefonon hétfőtől
  vasárnapig 8-21 óra között érhetőek el a fenti elérhetőségeken.
  Rendelését és lemondását csak írásos formában tudjuk befogadni, melyet a menü szállítását
  megelőző 48 órával kell megtenni.
 2. Regisztráció, adatkezelés
  A honlapon található, étlapon szereplő, illetve webshopban forgalmazott termékek közül tetszése
  szerint választhat. A rendeléshez regisztráció szükséges. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a webáruház böngészése folyamán egyes technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IPcím, látogatás időtartama, stb.).
  Ha Ön először jár a honlapon és még nem regisztrált, (kattintson ide Regisztráció) töltse ki az űrlapot,
  ügyelve az adatok helyességére (cím megadásánál az adott szállítási címet pontosan adja meg) majd a
  mentés gombra kattintva küldje el regisztrációját! Az esetleges rossz vagy hiányos szállítási cím miatti
  kellemetlenségek elkerülése érdekében, irányító számát, házszámát, és telefonszámát többször
  ellenőrizze. Hibás adatok esetén a szolgáltatás nem teljesíthető.
  A regisztrációhoz jelszó is szükséges.
  A regisztrációhoz csak az ügylet lebonyolításához legszükségesebb személyes adatok megadása
  kötelező (név, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, szállítási-számlázási cím. Az adatokat a
  Fit Service kizárólag az ügylet lebonyolítása, a szállítás, a megrendelés ellenértékének megfizetése
  és ennek kapcsán a kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja, azokat jogosulatlan
  harmadik személyeknek, az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja ki.
  A regisztrációt követően, a továbbiakban e-mail címével és jelszavával tud belépni rendszerbe, és a
  megadott adatokat is itt módosíthatja. A honlapra történő bejelentkezéskor igénybe vett jelszó
  átadásából, valamint illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a felelősség kizárólag a
  jelszó tulajdonosát terheli!
  Az Ön által megadott adatokat kérelemre a nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, illetve 4 év
  inaktivitás után automatikusan törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az
  adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő adatok. Ezeket az adatokat a számvitelről szóló 2000.
  évi C. törvény 169. § alapján a megrendelést követő nyolcadik év végéig őrzi meg a Szolgáltató.
  A regisztrációkor megadott adatok törlése az iroda@fitservice.hu e-mail címen kérhető. A megadott
  adatok módosítását a félreértések elkerülése miatt kizárólag Ön tudja elvégezni. A Szolgáltató kötelezi
  magát arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. Törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit
  megtartja és azoknak megfelelően kezeli a felhasználók által megadott adatokat. A regisztrációkor Ön
  ezen Általános Szerződési Feltételek megismerésével és elfogadásával kijelenti, hogy adatszolgáltatása
  önkéntes, egyúttal hozzájárul adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez.
 3. Fizetés
  A rendelés folyamán választhatja ki a fizetési módot.
  Elfogadó azonos a szolgáltatóval.
  Választhat az „Első átvételnél” (készpénzes fizetés) vagy az „Előre utalással” (átutalás) lehetőség
  közül.
  3.1. Készpénzes fizetés esetén futárunknak a heti első szállítás alkalmával kell az aktuális hétre leadott
  teljes rendelés végösszegét megfizetni készpénzben. Amennyiben a fizetés bármi oknál fogva
  meghiúsulna, úgy futárunk a következő szállítás alkalmával újra megkísérli a kifizetés lebonyolítását.
  Ismételt sikertelenség esetén a rendelést felmondjuk, és a további szállítást nem tesszük lehetővé, míg az
  addig leszállított menük kifizetésre nem kerültek. Az erről kiállított készpénzes számla sztornózásra
  kerül és az addig teljesített tételeket átutalásos számlával megküldjük.
  A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra
  alkalmas.
  3.2. Amennyiben a banki átutalást választotta, úgy a rendelés beérkezését követően a rendelésben
  megadott e-mail címre átutalásos számláját megküldjük, mely az aktuális hétre vonatkozó teljes heti
  menü árát tartalmazni fogja és annak átutalása egy összegben történik.
  Minden esetben győződjön meg arról: hogy a tranzakció sikeres volt-e.
  A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.
 4. A megrendelés folyamata, szállítási tudnivalók
  4.1.1 A megrendelés folyamata:
  Regisztráció után lépjen be rendszerbe e-mail címe és a regisztrációkor választott jelszava segítségével.
  Az étlapok megtekintéséhez válassza az ”Menük” menügombot!
  A honlapon található információk és tápanyagértékek csak tájékoztató jellegűek, a
  konyhatechnológia, alapanyaghasználat, valamint a manuális tálalás miatt a kapott étel ezen
  értékei kismértékben eltérhetnek a feltüntetett értékektől, így e körben tehát felelősséget a
  Szolgáltató nem vállal!
  A kínálatból tetszése szerint választhat, illetve a megfelelő menü kiválasztásában kérheti szakértőnk
  segítéségét. Nincs megkötés a teljes hétre való rendelés szempontjából, maga választhatja ki, hogy mely
  napokra szeretne menüt rendelni. (A kívánt eredmény elérése érdekében azonban célravezetőbb
  hosszabb egybefüggő időszakok rendelése).
  Napi minimális rendelési összeg csak az egyedileg összeállított szigorú menü esetében van: 3000
  Ft/nap.
  Miután a „Megrendelem” gombra kattintott, a program az adatbázisban rögzíti a rendelést.
  Megrendelése akkor válik véglegessé, ha azt munkatársunk feldolgozta, és írásban tájékoztatja
  megrendelése elfogadásáról az Ön által megadott e-mail címen.
  Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy lehetősége van rendelését web shopon kívül e-mail formájában
  leadni a rendeles@fitservicfe.hu oldalon.
  E-mailben leadott rendelés esetén mindenképp tüntesse fel az alábbi adatokat:
 • név
 • szállítási cím
 • számlázási cím
 • mobiltelefonos elérhetőség
 • fizetési mód (készpénzzel első átvételnél/ előre utalással)
 • menü típusa
 • rendelés kezdete
 • rendelési napok
 • kiszállítási időintervallum (délelőtt/délután)
  Megrendelését, a pótrendelését, lemondását, illetve a címmódosítást, a teljesítést megelőzően 2 nappal
  tudja Szolgáltató befogadni.
  4.1.2 Módosítás, pótrendelés, címmódosítás:
  Rendelés lemondása:
  A már rögzített rendelését 48 órával (2 nap) a teljesítést megelőzően a rendeles@fitservice.hu e-mail
  címen írásban rögzítve tudja lemondani.
  A lemondás összegét a Szolgáltatónál levásárolhatja. Amennyiben a továbbiakban nem tervezi
  szolgáltatásunk igénybevételét ezt írásban jelezze ügyfélszolgálatunknak. Készpénzfizetés esetén
  kézbesítőnkkel a következő napon visszaküldjük a lemondás értékét, átutalás esetén pedig visszautaljuk
  azt 2 munkanapon belül.
  4.2. Kiszállítás:
  Kiszállításnál választhat délelőtti és délutáni kézbesítés között.
  A délelőtti szállítás minden hétköznap reggel 7 és 11 óra között történik a Wexeron Team Kft.
  munkatársai, megbízottjai által. Az menü helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre
  nem látható körülmények miatt változhat.
  A délutáni szállítás minden hétköznap délután 16 és 21 óra között történik a Wexeron TeamKft.
  munkatársai, megbízottjai által. Az menü helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre
  nem látható körülmények miatt változhat.
  Kiszállítási időpontot vállalni nem tudunk, így a megrendelés leadásakor mindenképp vegyék
  figyelembe, hogy megoldott legyen a kiválasztott időintervallumban való kézbesítés megoldottsága.
  Szolgáltató nem felelős a csomag esetleges kézbesítési meghiúsulásáért, amennyiben Megrendelő az
  Általa választott kiszállítási időintervallumban helyszínen nem tartózkodik, megadott elérhetőségein
  nem utolérhető és munkatársunk megkeresésére semmilyen formában nem reagál.
  Az Fit Service fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, egyébként a szerződésben
  vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megtesz. Ha a szerződést ennek ellenére
  késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudja teljesíteni, mert az áru – készlethiány miatt vagy más okból –
  nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatja Önt.
  A Wexeron Team Kft. felhívja figyelmét, hogy kizárólag az „Rendelési információk – Szállítási
  területek” menüpontban felsorolt helyszínekre vállal kiszállítást, az ettől eltérő kiszállítási címekre
  leadott rendeléseket teljesíteni nem tudja, ezért a rendelés leadása előtt, győződjön meg róla, hogy az Ön
  által megadott cím szállítási körzetben van-e!
  Szolgáltató kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt
  szíveskedjék megvizsgálni, és ha a csomagolása sérült, azt azonnal jelezze felénk írásban az
  iroda@fitsercie.hu e-mail címen, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az
  ügyfélszolgálatot!
  Az átvett étel kezelése, garancia:
  Az ételeket Szolgáltató szakszerűen kezeli és hűti- minőségük megőrzése érdekében – az elfogyasztásig
  tárolja Ön is hűtőszekrényben. Az ételeket visszazárható és mikrohullámú sütőben melegíthető
  műanyag dobozokban szállítjuk. Az ételeket hagyományos módon (sütőben, gázon, stb.) csak a
  csomagolás eltávolítása után lehet melegíteni. A csomagolást felbontva, ne tárolja és felmelegítés
  után rögtön fogyassza el az ételt, hogy az esetleges ételromlást elkerülje. Visszahűteni az ételt csak
  saját felelősségére szabad! Az étel átvételét követően a helytelen tárolás, kezelés és szavatossági
  idő túli felhasználása miatti esetleges minőségromlásért felelősséget a Szolgáltató nem vállal!
  Amennyiben a csomagot munkatársunk leszállította, azonban azt nem tudta kézbesíteni és
  Megrendelő olyan felhatalmazást ad, hogy azt a helyszínen (portaszolgálaton, ajtóban, kilincsre
  akasztva, stb.) hagyja ott, úgy sem a csomag épségéért, meglétéért és minőségromlásért
  Szolgáltató felelősséget nem váll! Ilyen vagy ehhez hasonló esetben sem a csomag újbóli kiküldése,
  sem pénzvisszatérítés nem kérhető!
  Termékek az alkalmazott technológiának köszönhetően megfelelő, hűtött tárolás mellett
  (0-5 C) 48 óráig biztonságosan eltarthatók!
  4.2. Újbóli kézbesítés
  Amennyiben munkatársunk a csomagot a megjelölt címre leszállítja, ott azonban azt senki nem veszi át,
  esetlegesen nem éri el Megrendelőt a megadott elérhetőségei egyikén sem, és nem rendelkezik
  felhatalmazással Megrendelő által a csomag helyszínen hagyására, vagy másnak való átadására, úgy egy
  későbbi időpontban munkatársunk újból megkísérli a csomag átadását, melynek külön kézbesítési díja
  500 Ft/alkalom.
 1. Árak
  Az oldalon szereplő árak bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t minden esetben tartalmazzák! A Fit Service az árváltoztatás
  jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a
  honlapon online megjelennek. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében,
  forintban kerülnek megállapításra.
  Amennyiben az Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal felületére, különös
  tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
  jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az
  Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
  szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától.
 2. Panaszkezelés
  A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén lehetőség szerint
  azonnal, illetve legkésőbb a következő munkanapon kerül kivizsgálásra, melynek eredményéről írásban
  értesíti Szolgáltató az Ügyfelet.
 3. Az e-szerződésről:
  Ön rendelésének leadásával és annak az Szolgáltató általi elfogadásával ún. elektronikus szerződés
  (továbbiakban: e-szerződés) jön létre. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a
  nyelve a magyar.
  Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleit, hogy megrendelése szerződéskötésre irányuló nyilatkozatnak
  minősül. Az e-szerződés ténylegesen akkor jön létre, amikor e-mailben visszaigazoljuk Önnek a
  rendelés feldolgozását, ezzel egyidejűleg a Wexeron Team Kft. vállalja a rendelés teljesítését a
  fent leírt feltételek szerint. Amennyiben rendelés visszaigazolás a legkésőbb 24 órán belül nem történik
  meg, úgy e körülményt az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein haladéktalanul jelezni szíveskedjék!
  Ha Ön ezt nem jelzi és rendelés visszaigazolására legkésőbb 48 órán belül sem kerül sor, úgy az Ön
  ajánlati kötöttsége megszűnik, a szerződés nem jön létre.
  A megrendelés és a rendelés teljesítését vállaló visszaigazolás (e-mail) útján létrejött e-szerződés írásba
  foglalt szerződésnek minősül, amely a megrendelés visszaigazolásától számított 2 hét időtartamon belül
  a rendszerben Ön által újra megjeleníthető, illetve hozzáférhető, a Szolgáltató ily módon iktatja és
  archiválja szerződését. Legyen figyelemmel arra, hogy a két hétnél korábban leadott rendeléseit a
  rendszer nem tárolja!
  A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja
  fel vásárlóinknak a fentiekben ismertettek szerint. A folyamatot Ön a megrendelés elküldéséig bármikor
  megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően önnek lehetősége nyílik az Ön által bevitt
  adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.
  A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások
  útján rendezzék. Az Szolgáltató kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes
  termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak.
 4. Vevő elállási joga
  Ön az élelmiszeráru átvételét követően elállásra nem jogosult tekintettel a 17/1999. (II.5.) Korm.
  rend. 5.§ c) pontjára, mely szerint a természeténél fogva vissza nem szolgáltatható továbbá gyorsan
  romlandó termékekre az elállási jog nem vonatkozik. Egyébként a megrendelés a fentiekben rögzített
  feltételek mellett lemondható vagy módosítható, továbbá hibás, sérült csomagolás esetén az átvétel
  megtagadható.
  Egyéb, a honlapon rendelhető nem élelmiszeráruk esetében ön – 17/1999. (II.5.) Korm. rend. 4.§ alapján
 • az áru átvételét követő 8 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat, ám az áru
  visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek Önt terhelik. A Szolgáltató az áru ellenértékét legkésőbb az
  elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza. Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan áru
  értékesítése esetén sem, amelyet az Ön kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állított elő
  (így egyedileg összeállított termékek).
  A Szolgáltató ilyen esetben is követelheti a vásárlótól a nem rendeltetésszerű használatból, kezelésből
  eredő kárainak megtérítését.
 1. Jogszabályok
  A honlapról és web-áruházból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
  CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.
  rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről
  szóló 1959.évi IV. törvény (Ptk.) szabályozza.
  A hivatkozott jogszabályok teljes szövegét a net.jogtar.hu vagy a magyarorszag.hu
  jogszabálykeresőkben megtekintheti.
 2. Egyéb nyilatkozatok
  A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak
  ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
  következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
  kötelezettsége.
  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, ám az esetleges
  változásokról a honlapján közleményt tesz közzé, ily módon tájékoztatva ezzel a tisztelt vásárlókat. Az
  esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott
  megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.
  Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén
  a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
  mindenkor hatályos az, ügyletre vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
  Jelen általános szerződési feltételeket Ön pdf. formátumban is letöltheti cég honlapjának főoldaláról.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.